Privatumo politika

 Zenwire.lt parduotuvės
https://zenwire.lt
(„Parduotuvė“) privatumo politika

GERBIAMAS NAUDOTOJAU!

Mums rūpi jūsų privatumas ir norime, kad naudodamiesi mūsų paslaugomis jaustumėtės patogiai. Todėl žemiau pateikiame Jums svarbiausią informaciją apie Jūsų asmens duomenų tvarkymo taisykles ir slapukus, kuriuos naudoja mūsų Parduotuvė. Ši informacija parengta atsižvelgiant į BDAR, t.y. bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą.

ASMENS DUOMENŲ ADMINISTRATORIUS

PAWEŁ KOŚMIDER, verslininkas, vykdantis ūkinę veiklą pavadinimu PAWEŁ KOŚMIDER ZENWIRE, įtrauktas į Centrinį ūkinės veiklos ministro tvarkomą ir centrinį registrą bei informaciją apie ūkinę veiklą tvarkantį registrą ir informaciją apie ūkinę veiklą, NIP 9721296053, REGON numeris 381750881, ul. Wojciechowskiego 6b/133, 60-685 { Poznanė.

Jei norite susisiekti su mumis dėl mūsų vykdomo jūsų asmens duomenų tvarkymo, rašykite mums šiuo el. pašto adresu: bok@zenwire.eu.

JŪSŲ TEISĖS

Jūs turite teisę prašyti:

 • prieigą prie jūsų asmens duomenų, įskaitant jūsų duomenų kopijos gavimą (BDAR 15 straipsnis arba, jei taikoma, BDAR 13 straipsnio 1 dalies f punktas),
 • juos ištaisyti (BDAR 16 straipsnis),
 • išbraukimas (BDAR 17 straipsnis),
 • duomenų tvarkymo apribojimas (BDAR 18 straipsnis),
 • duomenų perdavimą kitam administratoriui (BDAR 20 straipsnis).

Ir taip pat įstatymas:

 • bet kuriuo metu nesutikti, kad būtų tvarkomi jūsų duomenys:
  • dėl priežasčių, susijusių su jūsų konkrečia situacija – dėl jūsų asmens duomenų tvarkymo, remiantis 2 str. 6 sek. 1 lit. f BDAR (t. y. dėl mūsų teisėtų interesų), įskaitant profiliavimą (BDAR 21 straipsnio 1 dalis);
  • jeigu asmens duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros, įskaitant profiliavimą, tikslais tiek, kiek tvarkymas yra susijęs su tokia tiesiogine rinkodara (BDAR 21 str. 2 d.).

Jei norite pasinaudoti savo teisėmis, susisiekite su mumis. Galite prieštarauti mūsų slapukų (apie kuriuos galite perskaityti toliau) naudojimui, ypač naudodami atitinkamus naršyklės nustatymus.

Jei nuspręsite, kad jūsų duomenys tvarkomi neteisėtai, galite pateikti skundą Asmens duomenų apsaugos tarnybos prezidentui.

ASMENS DUOMENYS IR PRIVATUMAS

Žemiau rasite išsamią informaciją apie jūsų duomenų tvarkymą, atsižvelgiant į jūsų atliekamus veiksmus.

1. Užsakymo pateikimas Parduotuvėje – dalis 1

Kokiam tikslui?
Jūsų užsakymo įvykdymas
Kokiu pagrindu?
pardavimo sutartis (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas) teisinė prievolė, susijusi su apskaita, įpareigojanti mus tvarkyti Jūsų asmens duomenis (BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas)
Kiek ilgai?
aukščiau nurodytos sutarties galiojimo laikotarpiui iki mūsų teisinės pareigos, susijusios su buhalterine apskaita, pasibaigimo
be to, jūsų duomenys bus tvarkomi iki termino, per kurį galima pareikšti pretenzijas, pabaigos – jūs arba mes
(daugiau informacijos šiuo klausimu rasite paskutinėje šios skilties lentelėje)
Kas nutiks, jei nepateiksite duomenų?
negalėsite pateikti užsakymo

2. Užsakymo pateikimas Parduotuvėje – dalis. 2

Kokiam tikslui?
Parduotuvės pritaikymas Vartotojų poreikiams, taip pat mūsų paslaugų kokybės gerinimas, atsižvelgiant į Pirkėjų nuomones per pasitenkinimo tyrimo svetainę
Kokiu pagrindu?
mūsų teisėtas interesas tvarkyti jūsų duomenis, siekiant ištirti jūsų pasitenkinimą mūsų paslaugomis (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas)
Kiek ilgai?
jei nepareiškiate savo nuomonės – 21 dienos laikotarpiui nuo pirkimo dienos arba tol, kol išnagrinėsime jūsų nesutikimą dėl apdorojimo; jei vis dėlto išreiškiate savo nuomonę – kol ji nebus ištrinta arba kol neatsižvelgsime į jūsų nesutikimą su tvarkymu*
be to, jūsų duomenys bus tvarkomi iki termino, per kurį galima pareikšti pretenzijas, pabaigos – jūs arba mes
(daugiau informacijos šiuo klausimu rasite paskutinėje šios skilties lentelėje)
Kas nutiks, jei nepateiksite duomenų?
mes neatsižvelgsime į jūsų nuomonę apie mūsų Parduotuvę, kurdami tolesnę jos plėtrą
* atsižvelgiant į tai, kas taikoma konkrečiu atveju ir kuris įvyksta anksčiau

3. Paskyros nustatymas parduotuvėje

Kokiam tikslui?
sąskaitos priežiūros paslaugų teikimo Parduotuvėje sutarties vykdymas
Kokiu pagrindu?
paslaugų teikimo sutartis (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas)
Kiek ilgai?
kol paskyrą ištrinsite jūs arba mes jūsų prašymu
be to, jūsų duomenys bus tvarkomi iki termino, per kurį galima pareikšti pretenzijas, pabaigos – jūs arba mes
(daugiau informacijos šiuo klausimu rasite paskutinėje šios skilties lentelėje)
Kas nutiks, jei nepateiksite duomenų?
negalėsite susikurti paskyros ir naudotis jos funkcijomis, tokiomis kaip užsakymų istorijos peržiūra ar užsakymo būsenos tikrinimas

4. Susisiekimas su mumis (pvz., norint užduoti klausimą)

Kokiam tikslui?
tvarkyti jūsų užklausas ar prašymus
Kokiu pagrindu?
sutartis arba veiksmai, kurių buvo imtasi jūsų prašymu, kuriais siekiama ją sudaryti (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas) – jei jūsų užklausa ar pranešimas yra susijęs su sutartimi, kurios šalimi esame arba galime būti mūsų teisėtas interesas tvarkyti jūsų duomenis siekiant su jumis bendrauti (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas) – jei jūsų užklausa ar pranešimas nesusijęs su sutartimi
Kiek ilgai?
mus įpareigojančios sutarties galiojimo laikotarpiu arba - jei sutartis nesudaroma - iki pretenzijos termino pabaigos - žr. paskutinę šio skyriaus lentelę* iki pretenzijos termino pabaigos – žr. paskutinę šios skilties lentelę – arba kol atsižvelgsime į jūsų prieštaravimą dėl apdorojimo*
be to, jūsų duomenys bus tvarkomi iki termino, per kurį galima pareikšti pretenzijas, pabaigos – jūs arba mes
(daugiau informacijos šiuo klausimu rasite paskutinėje šios skilties lentelėje)
Kas nutiks, jei nepateiksite duomenų?
negalėsime atsakyti į jūsų užklausą ar prašymą
* atsižvelgiant į tai, kas taikoma konkrečiu atveju ir kuris įvyksta anksčiau

5. Naršyklės nustatymai ar kitas panašus veiksmas, leidžiantis vykdyti rinkodaros veiklą

Kokiam tikslui?
tiesioginė rinkodara, susidedanti iš suasmenintų reklamų rodymo
(daugiau apie tai galite pasiskaityti Privatumo politikos skyriuose „Profiliavimas“ ir „Slapukai“).
Kokiu pagrindu?
mūsų teisėtas interesas tvarkyti duomenis aukščiau nurodytu tikslu (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas)
Kiek ilgai?
kol pasibaigs jų galiojimo laikas arba kol ištrinsite rinkodaros tikslais naudojamus slapukus*
Kas nutiks, jei nepateiksite duomenų?
negausite pasiūlymų dėl produktų ar paslaugų, kurios jus gali sudominti
* atsižvelgiant į tai, kas taikoma konkrečiu atveju ir kuris įvyksta anksčiau

6. Naršyklės nustatymai ar kitas panašus veiksmas, leidžiantis atlikti analitinę veiklą

Kokiam tikslui?
analizė, kaip jūs naudojatės Parduotuvės svetaine ir naršote joje, siekiant pritaikyti svetainę prie Vartotojų poreikių ir elgesio
(daugiau šia tema rasite Privatumo politikos skyriuose „Analitinė veikla“ ir „Slapukai“)
Kokiu pagrindu?
mūsų teisėtas interesas tvarkyti duomenis aukščiau nurodytu tikslu (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas)
Kiek ilgai?
kol baigsis jų galiojimo laikas arba kol ištrinsite analitiniais tikslais naudojamus slapukus*
Kas nutiks, jei nepateiksite duomenų?
kurdami ją neatsižvelgsime į Jūsų pageidavimus, susijusius su Parduotuvės naudojimu
* atsižvelgiant į tai, kas taikoma konkrečiu atveju ir kuris įvyksta anksčiau

7. Jūsų sutikimas gauti iš mūsų rinkodaros turinį (pvz., informaciją apie specialius pasiūlymus)

Kokiam tikslui?
rinkodaros informacijos, ypač specialių pasiūlymų, siuntimas
Kokiu pagrindu?
Jūsų sutikimas su mūsų rinkodaros veikla (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas)
Kiek ilgai?
kol neatšauksite savo sutikimo – atminkite, savo sutikimą galite bet kada atšaukti. Duomenų tvarkymas tol, kol neatšaukiate sutikimo, išlieka teisėtas.
be to, jūsų duomenys bus tvarkomi iki termino, per kurį galima pareikšti pretenzijas, pabaigos – jūs arba mes
(daugiau informacijos šiuo klausimu rasite paskutinėje šios skilties lentelėje)
Kas nutiks, jei nepateiksite duomenų?
negausite mūsų rinkodaros medžiagos, įskaitant informaciją apie specialius pasiūlymus

8. Naujienlaiškio prenumerata

Kokiam tikslui?
naujienlaiškio siuntimas
Kokiu pagrindu?
naujienlaiškio paslaugos teikimo sutartis (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas)
Kiek ilgai?
kol atsisakysite mūsų naujienlaiškio prenumeratos
be to, jūsų duomenys bus tvarkomi iki termino, per kurį galima pareikšti pretenzijas, pabaigos – jūs arba mes
(daugiau informacijos šiuo klausimu rasite paskutinėje šios skilties lentelėje)
Kas nutiks, jei nepateiksite duomenų?
negalėsite gauti informacijos apie Parduotuvę ir mūsų paslaugas

9. Veiksmų ar neveikimo, dėl kurių gali kilti pretenzijų, susijusių su Parduotuve ar mūsų paslaugomis, atlikimas

Kokiam tikslui?
bet kokių pretenzijų, susijusių su sudaryta sutartimi ar teikiamomis paslaugomis, nustatymas, tyrimas ar gynimas
Kokiu pagrindu?
mūsų teisėtas interesas tvarkyti asmens duomenis aukščiau nurodytu tikslu (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas)
Kiek ilgai?
iki ieškinio senaties termino pabaigos arba tol, kol atsižvelgsime į jūsų nesutikimą tvarkyti*
Kas nutiks, jei nepateiksite duomenų?
nesugebėjimas pareikšti, pareikšti ar apginti reikalavimų
* atsižvelgiant į tai, kas taikoma konkrečiu atveju ir kuris įvyksta anksčiau

DUOMENŲ SKELBIMO

Jei nuspręsite paskelbti komentarą, jo turinį ir jūsų parašą matys kiti Parduotuvės vartotojai.

Mes neatskleidžiame jūsų el. pašto adreso kitiems vartotojams, nebent tai darote patys.

PROFILIAVIMAS

Kaip Parduotuvės dalis, atliekame profiliavimą – tai bus atliekama jūsų atžvilgiu, jei leisite tokią veiklą. Šį profiliavimą sudaro automatinis įvertinimas, kokie produktai ar paslaugos jus gali dominti, naudojant informaciją apie jūsų rodomą turinį. Dėl to produktų ar paslaugų skelbimai, rodomi kaip jūsų naudojamų internetinių paslaugų dalis, bus labiau pritaikyti jums ir jūsų poreikiams.

Mūsų vykdomas profiliavimas nepriima sprendimų, turinčių jums teisinių pasekmių arba panašiai reikšmingų.

ANALITINĖ VEIKLA

Kaip Parduotuvės dalis, atliekame analitinę veiklą, kuria siekiama padidinti jos intuityvumą ir prieinamumą – tai atsitiks jūsų atžvilgiu, jei leisite tokią veiklą. Atlikdami analizę atsižvelgsime į tai, kaip judate parduotuvėje, pvz., kiek laiko praleidžiate tam tikrame antriniame puslapyje arba kuriose Parduotuvės vietose spustelėsite. To dėka Parduotuvės išplanavimą ir išvaizdą bei joje skelbiamą turinį galime koreguoti pagal Vartotojų poreikius.

DUOMENŲ SAUGA

Tvarkydami Jūsų asmens duomenis naudojame organizacines ir technines priemones pagal galiojančius įstatymus, įskaitant ryšio šifravimą naudojant SSL sertifikatą.

SLAPUKAI

Mūsų parduotuvė, kaip ir dauguma svetainių, naudoja vadinamuosius slapukus. slapukų failai (slapukai). Šie failai:

 • yra išsaugoti jūsų įrenginio (kompiuterio, telefono ir kt.) atmintyje;
 • jie nekeičia jūsų įrenginio nustatymų.

Šioje parduotuvėje slapukai naudojami šiais tikslais:

 • statistika
 • rinkodara
 • Parduotuvės funkcijų teikimas

Norėdami sužinoti, kaip tvarkyti slapukus, įskaitant tai, kaip juos išjungti naršyklėje, galite naudoti naršyklės pagalbos failą. Informaciją šia tema galite perskaityti naršyklėje paspausdami F1 klavišą. Be to, atitinkamų patarimų rasite šiuose antriniuose puslapiuose, atsižvelgiant į naudojamą naršyklę:

Mes neapdorosime slapukų ilgiau nei 14 dienų nuo paskutinio apsilankymo Parduotuvėje.

Naudodami atitinkamas naršyklės parinktis galite bet kada:

 • ištrinti slapukus,
 • blokuoti slapukų naudojimą ateityje.

Tokiais atvejais mes jo nebeapdorosime.

Daugiau informacijos apie slapukus rasite Vikipedijoje .

IŠORĖS PASLAUGOS / DUOMENŲ GAVĖJAI

Naudojamės trečiųjų šalių paslaugomis, kurios padeda mums vykdyti savo verslą. Mes pavedame jiems tvarkyti Jūsų duomenis – šie subjektai duomenis tvarko tik pagal mūsų dokumentuotas instrukcijas.

Žemiau rasite savo duomenų gavėjų sąrašą:

VEIKSMAI DUOMENŲ GAVĖJAI DUOMENŲ PERDAVIMAS UŽ EUROPOS SĄJUNGOS IR
bet kokių veiksmų, susijusių su parduotuve subjektas, teikiantis mums techninę / IT pagalbą Nėra vietos
asmenys, bendradarbiaujantys su mumis civilinės teisės sutarčių pagrindu, remiantys mūsų vykdomą veiklą Nėra vietos
pardavimų programinės įrangos tiekėjas Nėra vietos
buvimas Parduotuvės svetainėje su nustatymais, leidžiančiais rinkodaros veiklą rinkodaros paslaugas teikiantis subjektas Nėra vietos
buvimas Parduotuvės svetainėje su nustatymais, leidžiančiais atlikti analitinę veiklą subjektas, įgalinantis analitinę veiklą svetainėje Nėra vietos
užsakymo pateikimas Parduotuvėje mokėjimo teikėjas Nėra vietos
subjektas, pristatantis jums prekę – nebent pasirinkote asmeninio atsiėmimo variantą Nėra vietos
programinės įrangos, palengvinančios verslą (pvz., apskaitos programinės įrangos) tiekėjas Nėra vietos
standartinės biuro programinės įrangos (įskaitant el. pašto dėžutes) tiekėjas Nėra vietos
apskaitos tarnyba Nėra vietos
įmokų sistemą teikiantis subjektas Nėra vietos
naujienlaiškio prenumerata arba sutikimas su rinkodaros pranešimų siuntimu subjektas, teikiantis naujienlaiškių ar rinkodaros pranešimų siuntimą Nėra vietos
naudodamiesi internetiniu pokalbiu, esančiu parduotuvėje subjektas, teikiantis internetinius pokalbius, pasiekiamus parduotuvėje Nėra vietos
jūsų naudojimasis socialinių tinklų mums teikiamomis paslaugomis, susijusiomis su Parduotuve socialinė žiniasklaida Nėra vietos
dalyvauti apklausoje apie pasitenkinimą mūsų paslaugomis ar produktais subjektai, kurie įgalina skelbti nuomones apie Parduotuvę ar produktus ir juos palyginti Nėra vietos
susisiekti su mumis (pvz., užduoti klausimą) standartinės biuro programinės įrangos (įskaitant el. pašto dėžutes) tiekėjas Nėra vietos

Ir be to:

atitinkamoms valdžios institucijoms tiek, kiek mes privalome joms pateikti duomenis.

aukštyn
Parduotuvė veikia peržiūros režimu
Peržiūrėkite visą puslapio versiją
Sklep internetowy Shoper.pl